9 prostych kroków do skutecznej dotacji dla branży HORECA

Niebawem z Krajowego Planu Odbudowy będzie można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości nawet 600 tysięcy złotych przy zaledwie 10% wkładu własnego!

Jest to duża szansa dla całej branży HoReCa, która mocno ucierpiała w trakcie pandemii.

Złożenie wniosku nie jest jednak takie proste i oczywiste, jak mogłoby się wydawać. A trakcić swoją szansę przez braki formalne – po prostu szkoda.

Kto może skorzystać z dotacji i na jakich warunkach?

Z dotacji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie (chodzi o PKD m.in. 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z).

Co istotne:

  • należy wskazać spadek obrotów w wysokości co najmniej 20% w latach 2020 lub 2021
  • realizacja przedsięwzięcia nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku
  • okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy
  • można złożyć TYLKO JEDEN WNIOSEK.
Dlaczego warto złożyć wniosek z nami?

W Instytucie Dobrych Praktyk Biznesowych staramy się, by nasze usługi były świadczone jak najlepiej i by nasza obecność była jak najmniej uciążliwa dla naszych Klientów.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie i współpracę z ponad 200 firmami, przede wszystkim – gastronomicznymi

Jesteśmy z naszymi Klientami od momentu konsultacji i działań mających na celu pozyskanie dotacji aż do momentu wygaśnięcia wszystkich zobowiązań i zakończenia projektu.

Etapy naszej współpracy dzielą się w związku z powyższym na kilka ważnych obszarów opisanych poniżej:

I Konsultacja (usługa bezpłatna)

  1. Wywiad – pierwszym etapem jest rozmowa, którą prowadzimy albo osobiście w miejscu prowadzenia działalności naszego Klienta albo za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Podczas rozmowy poznajemy Państwa działalność i potrzeby oraz wstępnie informujemy o warunkach przystąpienia do naboru konkursowego dla sektora Horeca w związku z konkursem „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”, dla którego dofinansowanie można pozyskać w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. 
  1. Formularz przystąpienia do naboru – po zakończonej rozmowie drogą elektroniczną (e-mail) przesyłamy formularz przystąpienia do naboru. W dokumencie tym znajdują się obligatoryjne wymogi konkursowe, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o dotację. Warunku te określa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W formularzu dostępne też będą pozycje, które określać będą rzeczową inwestycję oraz jej zakładaną wartość. W zakresie idealnego doboru inwestycji do Państwa potrzeb informujemy, że współpracujemy z największymi specjalistami w kraju w zakresie doboru i sprzedaży sprzętu gastronomicznego oraz systemów hotelowych. 
  1. Weryfikacja szansy na otrzymanie dotacji – na podstawie kryteriów oceny programu weryfikujemy ilość potencjalnych punktów, które może otrzymać projekt oraz wskazujemy możliwe rozwiązania, które pozwolą zdobyć ich większą liczbę. Z uwagi, że jest to konkurs i w pierwszej kolejności środki finansowe otrzymają projekty najwyżej ocenione przez instytucję przyznającą dofinansowania – dla wspólnego dobra rekomendować będziemy tylko te projekty, dla których będzie istniała pewność, że pozyskają dotację i zrealizują swoją zamierzoną inwestycję. 

Po konsultacji, która z reguły ma mniej formalny charakter, Klient decyduje czy zamierza podjąć współpracę i przystąpić z naszą pomocą do aplikowania o środki finansowe w ogłoszonym konkursie.

II Proces ubiegania się o przyznanie dofinansowania

4. Podpisanie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego – jest to gwarancja wykonania usługi. Treść umowy określa prawa i obowiązku stron: Klient zobowiązuje się na dostarczenie wymaganych w konkursie dokumentów, natomiast my terminowe dostarczenie usług związanych z opracowaniem dokumentacji związanej z przyznaniem dofinansowania. 

Opłata za usługę zawiera 3 pozycje cenowe zgodnie z Cennikiem, tj.

  • opłata za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami)*
  • success fee (premia za sukces)
  • opłata za rozliczenie dotacji (każdorazowo przy składaniu 1 wniosku o płatność – ilość wniosków uzależniona od okresu realizacji inwestycji)*

*koszt oznaczonych pozycji może zostać w części zrefundowany z dotacji, co oznacza że koszty jakie Państwo poniosą będą dużo niższe

5. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – na tym etapie wnioskujemy o dostarczenie niezbędnych informacji i dokumentów stanowiących obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie jak np. dokumenty księgowe, kosztorysy, oferty cenowe. Gotowy wniosek przekazujemy do podpisu i w zależności od decyzji Klienta – albo składamy go w jego imieniu do instytucji finansującej albo Klient składa dokumenty samodzielnie.

6. Monitorowanie statusu wniosku w instytucji finansującej – w razie potrzeby złożenia uzupełnień czy wyjaśnień, przygotowujemy odpowiedź i dokumentację z wyjaśnieniami aż do momentu oceny końcowej wniosku.

7. Umowa o dofinansowanie z instytucją finansującą – po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku, pomagamy przygotować dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. 

III Pomoc w przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych (usługa dodatkowa – na życzenie)

IV Rozliczenie pozyskanej dotacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie z instytucją finansującą

8. Wniosek o płatność – każdorazowo z zachowaniem wymaganych terminów przedkładamy wniosek rozliczający otrzymaną transzę dotacji w oparciu o opracowany przez nas harmonogram płatności.

V Trwałość projektu (usługa dodatkowa – na życzenie)

9. Sprawozdanie monitorujące – po wypłacie dotacji przez okres 3 lat po zamknięciu projektu przygotowujemy wymagane ankiety oraz we właściwych terminach przygotowujemy sprawozdania monitorujące.

Grant Project Manager

Agnieszka Stańczyk Tel.: 793 990 093 Mail: as@idpb.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *